пʼятниця, 9 грудня 2011 р.

Формування цілісної значимості предмету інформатика через реалізацію тенденції до діяльності

Формування цілісної значимості предмету інформатика через реалізацію тенденції до діяльності для створення в учнів особистісних потреб засвоєння навчального предмета
Формування цілісної значимості предмету інформатика (використання у планах, широких абстрактних узагальнень і конкретних подробиць, застосування навчального матеріалу в повсякденному житті, знайомство з особливостями предмета для розвитку особистості) через реалізацію тенденції до діяльності (навчити перетворювати цілі «майбутнього» у ряд проблем, задач, завдань, що мають безпосереднє відношення до сьогодення) для створення в учнів особистісних потреб засвоєння навчального предмета
1. Обґрунтування вибору:Об’єктивні проблеми сучасного навчання, особливості викладання предмету, перевантаження його основними поняттями та алгоритмами дій, особливе призначення предмету – підготовка до використання ІКТ, розвиток інформаційної культури учня, привели до необхідності розвивати мотиваційну компоненту діяльності учнів з метою підвищення якості навчальних досягнень та стійкої інтеграції в соціальне середовище.
2. Основними прийомами мотивації в процесі викладу нового матеріалу є орієнтація навчального матеріалу на його практичний зміст, орієнтація на конкретну професійну діяльність, демонстрація в мовленні практичного використання теоретичних положень, які наводяться.
3. Основні прийоми поточної мотивації на етапі формування і контролю діяльності: надання права вільного вибору завдань, створення завдань оптимальної складності, новизна та непередбачуваність завдань, позитивний зворотний зв'язок або інформування учнів про успішність їхньої діяльності.
4. Виділення наукової основи проблемної теми:Орієнтована основа діяльності містить наступні складові:
1. Образ кінцевого продукту або уявлення про кінцевий результат. У теоретичному навчанні це відповіді до завдань і задач, опис результатів, схеми, графіки, а в практичному навчанні – деякі зразки, макети, моделі, ключ до виконання, інструкція до виконання.
2. Об'єкт перетворення або матеріал для діяльності та її предмет. У практичному навчанні це заготовки, матеріали, майданчики для монтажу, тощо, а в теоретичному навчанні – умови задач, завдань, питання, сформульована проблема і т. ін.
3. Засоби діяльності, тобто інструменти, інструкції та карти, таблиці, алгоритми й формули розрахунку, обґрунтування, теорії, висновки, диференційні завдання.
4. Технологія діяльності або уявлення про способи її здійснення, які містять склад прийомів, їхню послідовність, подану у формі карт, таблиць, навчальних елементів, методику вибору, порядок рішення, вказівки й інструкції; прилучати до дослідницької роботи яка сприятиме формуванню позитивних мотивів вчення, і підвищення рівня зацікавленості учнів.
Кобзарєва Т.Е